fbpx

Hoe kies ik de juiste basisschool?

Je kind zit van groep 1 tot en met groep 8, minimaal 7.520 uur op de basisschool. Op de kinderopvang, thuis, bij opa of oma, de oppas, voelt het toch alsof je kind in een veiligere en harmonieuzere omgeving is, dan wanneer hij of zij op school is. De basisschoolperiode is voor veel volwassenen en zeer belangrijke periode geweest van hun leven. Vriendschappen die toen zijn ontstaan, kunnen zelfs op volwassen leeftijd nog veel betekenen. Kortom, de basisschool is gedurende 8 jaar een belangrijke plek voor je kind, zowel op sociaal, emotioneel als cognitief gebied. Mega spannend en misschien wel een beetje eng om een basisschool voor je kind uit te gaan kiezen. Hoe kies je nou de juiste basisschool? 

Stap 1: Scholen op de kaart

Op www.scholenopdekaart.nl, vind je een overzicht van de scholen in jouw buurt. Je kan kiezen tussen basis en middelbaar onderwijs, en je kan instellen hoever de scholen van het gekozen adres af mogen liggen. Op deze site zijn overzichten te vinden over het team, het aantal vakleerkrachten, de leeftijd van docenten en het opleidingsniveau. Werkwijzen en methodes voor sociaal-emotionele ontwikkeling en leren worden hier weergeven. Even als de kernwaarden en visie op sociaal vlak. De schooladviezen voor vervolgonderwijs worden in percentage weergeven en er staat duidelijk hoeveel procent van de leerlingen na 3 jaar boven hun advies leert. Ook vind je hier meer informatie over de resultaten van de school in vergelijking tot het gemiddelde van andere scholen. 

De resultaten van de leerlingen worden weergeven met behulp van het “fundamenteel niveau” en het “streefniveau”. Het fundamentele niveau, is het niveau voor taal, lezen en rekenen dat zoveel mogelijk kinderen moeten beheersen aan het einde van groep acht (de meting gebeurt met een eindtoets), een eis van minimaal 85% wordt gesteld. Daarnaast is het streven dat zoveel mogelijk basisschoolleerlingen een hoger niveau voor taal en rekenen halen, dan het fundamenteel niveau. Het streefniveau ligt hoger dan het fundamenteel niveau. Volgens de wet moeten leerlingen aan het einde van groep 8 niveau 1S (streefniveau) of 1F (fundamenteel niveau) beheersen.

Stap 2: Website van scholen

Ga vervolgens naar de website van de desbetreffende school, voor een eerste impressie.  Let op! Alles wat je online ziet, is marketing en opgezet vanuit de gedachte zo veel mogelijk mensen aan te trekken. Dat een website er strak uitziet betekent niet altijd dat het een goede en fijne school is. Wees dus kritisch en laat je niet misleiden door “mooie witte muren” en “licht meubilair”. 

Stap 3: De schoolgids

Op elke website kan je de schoolgids downloaden. De schoolgids geeft meestal informatie over de school, het team, de leerwijze, missie, visie, ouderinformatie, schooltijden en praktische zaken.

Stap 4: Onderwijsmethode en opvang

Vaak werken scholen met een speciale onderwijsmethoden, zoals bijvoorbeeld; de vrije school, montessori-onderwijs, Jenaplan, Freinet of Dalton. Ook zijn er scholen, de zogenaamde kindcentra, waarin de voorschoolse, en naschoolse opvang ook wordt verzorgd. Dit kan zijn door bijvoorbeeld langere lesdagen tot vijf uur, waarin het onderwijs is verdeeld in blokken en de tussentijdse opvang wordt verzorgd.

Stap 5: Alles op een rijtje zetten

Maak een top drie (of vijf als het nog lastig kiezen is), met daarop de scholen die volgens jou het beste uit de bus komen.

Stap 6: Wat vind je nou echt belangrijk?

Nu je een aantal scholen hebt uitgekozen is het tijd om te bepalen wat je nu echt belangrijk vindt. Zo is een school in de buurt niet alleen super fijn en handig, maar biedt ook direct een sociaal netwerk in de buurt voor je kind. Wil je kind met een vriendje van school spelen, dan kan dit veel vaker en gemakkelijker wanneer de school dicht bij huis is. Resultaten zijn belangrijk, omdat dit de kans op een goede vervolgopleiding vergroot. In de huidige tijd wordt het hebben van een diploma (in sommige vakgebieden) steeds minder belangrijk, en gaat het meer om wie je bent, en wat je kwaliteiten zijn. Ook zijn er steeds meer mogelijkheden om op een later moment een cursus of opleiding te volgen. Schooltijden zijn belangrijk om mee te nemen in de beslissing die je maakt, i.v.m. werk en/of een naschoolse opvang mogelijkheid in de buurt. Extra bijles kan altijd, het sociale aspect is niet iets wat je later nog een keer kan bijspijkeren en waarvoor de basis wordt gelegd tijdens de basisschoolperiode.

Stap 7: Op bezoek

Contacteer de scholen waar je interesse in hebt. En maak een afspraak om de school te mogen komen bezichtigen. Naast het geplande bezoek, is het advies om ook eens onverwachts langs te gaan, tijdens een pauze of leermoment. En ga een keer langs wanneer de school uit is, hoe verloopt dit? Wat is je gevoel als je langs gaat?

Vragen die je kan stellen voor verduidelijking:

  • Wat wordt er onderwezen op emotioneel gebied?
  • Hoe wordt mijn kind individueel bekeken ten aanzien van kwaliteiten, gedrag en talenten?
  • Wat maakt deze school uniek?
  • Hoe is de samenwerking tussen de leraren? Wat is de aanpak?
  • Kunnen we buiten de vakantiedagen extra dagen opnemen?
  • Kan je kind bepaalde lesuren op school missen, mocht dit nodig zijn wanneer blijkt dat hij/zij meer ondersteuning, of speciale begeleiding nodig heeft?

Stap 8: Knopen doorhakken en overleg

Als het goed is, heb je nu een goed overzicht van de mogelijkheden, en de voor- en nadelen van de verschillende scholen. Sparren met je partner, vrienden of ouders helpt om tot een definitieve keuze te komen. Het is fijn om je twijfels uit te spreken, zo krijg je zelf meer duidelijkheid in de voor jou belangrijke punten per school. 

Tot slot

Heb je je keuze gemaakt? Neem je kind mee in het proces! Ga langs op school. Ga alvast spelen op het speelplein als dit kan. Zit er een ouder broertje of zusje op school, neem je jongste kindje(s) mee met wegbrengen en ophalen. Ook kan je school integreren in verhalen voor het slapen gaan. Op deze manier maakt je kindje al kennis met de school. 

nl_NL_formalDutch

Neem contact op

Stel hier je vragen aan BOOSTKids.